अग्रतश्चतुरो वेदा: पृष्ठत: सशरं धनु:।
इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि।।
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik

News in detail News Details

अष्टमी २०२० - श्री महालक्ष्मी पूजन

कोविड-19 च्या परिस्थिती मुळे सर्वांना प्रत्यक्ष श्री महालक्ष्मीचे दर्शन घेण्याकरता एकत्र येणे शक्य नाहीये. म्हणून चित्तपावन ब्राह्मण संघ, नाशिक ह्यांनी We MH-15 संविद जोगळेकरांच्या मदतीने आपल्या सर्वांसाठी virtual दर्शनाचे आयोजन केले आहे.

ह्या वर्षी आपण सर्वजण घरात बसूनच थेट आपल्या मोबाईल वर देवीच्या दर्शनाचा लाभ घेऊ शकता.

दि. २३/१०/२०२० वेळ: संध्या. ६ वाजता

https://youtu.be/3HHPrLu6600

वरील लिंक जास्तीत जास्त लोकांना फॉरवर्ड करून दर्शनाचा लाभ घ्यावा

🙏🏻🙏🏻
संस्थेचे सर्व पदाधिकारी
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik
Copyright © NasikChitpavan All Rights Reserved.
Powered By: SSDGM