अग्रतश्चतुरो वेदा: पृष्ठत: सशरं धनु:।
इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि।।
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik

News in detail News Details

श्रावणी कार्यक्रम

संस्थे तर्फे प्रति वर्षी आयोजित करण्यात येणारा श्रावणी हा कार्यक्रम मंगळवार दिनांक 2 ऑगस्ट 2022 या दिवशी गद्रे मंगल कार्यालय, गोळे कॉलनी नासिक येथे आयोजित करण्यात आला आहे .कार्यक्रम सकाळी बरोबर सात वाजता सुरू होईल. येताना पळी, फुलपात्र, ताम्हण, लोटी व बसण्यासाठी आसन, जानवी जोड घेऊन यायचे आहे. - चित्तपावन ब्राह्मण संघ, नाशिक
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik
Chitpavan Brahman Sangh, Nashik
Copyright © NasikChitpavan All Rights Reserved.
Powered By: SSDGM